NTNU
Hopp til hovedinnhold
Hjemmeside
Tema
Program
Plenumforelesere
Arbeidsgrupper
Etnografisk film
Pubsesjon
Frister og priser
Påmelding
Overnatting
Bespising
Kontakt
Kart
  

 

Norsk antropologisk forenings årskonferanse 2010 "Antropologiens grenser - grensenes antropologi" avholdes ved Rica Nidelven Hotell i Trondheim 7.-9. mai 2010, og arrangeres av Sosialantropologisk institutt ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).Tema for årets konferanse er ANTROPOLOGIENS GRENSER -  GRENSENES ANTROPOLOGI. Grenser har lenge hatt en sentral plass i antropologien, både som tema for empiriske studier og som analytisk perspektiv i studiet av identitet, kulturell betydningsdannelse og sosial organisering. I tillegg til å rette oppmerksomheten mot nye grensedannelser i verden - kognitive, politiske, etniske, økonomiske - vil konferansen fokusere antropologiens egne grenser. Det vil gi oss anledning til å reflektere over hva faget er og kan være i en samtid preget av grenseoverskridende interaksjonsmønstre, stadig utvidelse av det antropologiske arbeidsområdet og større krav om at vi skal virke globalt, tverrfaglig og samfunnsnyttig.

Konferansen tar sikte på å identifisere premisser, forståelsesformer og erkjennelsesinteresser som er med på å definere fagets grenser i vår tid. Ved å gjøre det kan vi utdype vår forståelse av hvordan nye omstendigheter fører til at faget endres, videreføres og fornyes.

Les mer


 

Bokutstilling

 

Vi ønsker å følge opp tradisjonen fra i fjor med en bokutstilling og inviterer alle til å ta med egne publikasjoner fra de to-tre siste åra. I første omgang tenker vi på publiserte bøker, men også på PhD-avhandlinger, artikler i tidsskrift og kanskje også enkelte spesialnumre av tidsskrifter. Vi håper at mange vil vise fram sitt arbeid og dele med sine kolleger.Mastergradsstipender

Arrangementskomitéen har satt av midler til å dekke reise, opphold og konferansedeltagelse for studenter som holder innlegg i arbeidsgrupper. Det er begrenset med midler, så tildeling skjer etter ’førstemann til mølla’-prinsippet. Når innlegget er akseptert i en arbeidsgruppe, ta kontakt med Martin Thomassen for flere detaljer.Årets æresforeleser

Gísli Pálsson (Ph.D., University of Manchester, 1982) is Professor of Anthropology at the University of Iceland and (formerly) the University of Oslo. His most recent book is Anthropology and the New Genetics (2007). Currently, Pálsson’s research focuses on the social implications of biotechnology, genetic history, environmental change, and Arctic exploration. Pálsson has done anthropological fieldwork in Iceland, the Canadian Arctic, and The Republic of Cape Verde. 
 
 

 Kommende frister


Påmelding via internettskjema er nå stengt, men påmelding er fortsatt mulig på Rica Nidelven Hotel i morgen.

 

 Nyheter


Stipendiater anbefales å kikke på arbeidsgruppe 3.

 

Arbeidsgruppe 4 vil gå over både lørdag og søndag.

Debattanter klare for pubsesjonen.

Tidspunkter for arbeidsgruppene er klare.

 Lenker